Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2016 m. Nr. 3

Muzikos ugdymas ir meninė veikla XIX a. katalikiškose Vilniaus, Seinų ir ortodoksų Vilniaus (Lietuvos) dvasinėje seminarijose: paralelės ir skirtumai
Laima BUDZINAUSKIENĖ

Straipsnyje, remiantis XIX–XX a. muzikinio ugdymo procesus nušviečiančia literatūra ir rankraštiniais dokumentais, aptariamas muzikinis lavinimas trijose seminarijose: katalikiškose Vilniaus ir Seinų bei ortodoksų Vilniaus (Lietuvos) dvasinėje seminarijoje. Siekiama ištirti būsimų kunigų muzikos mokymo organizavimą ir meninę veiklą skirtingų vyskupijų (Vilniaus ir Seinų) ir konfesijų (katalikų ir ortodoksų) seminarijose. Daug bendrų kontekstinių žinių apie Seinų seminariją pateikiama Algimanto Katiliaus monografijoje (Katilius 2009); apie muzikinę šios seminarijos klierikų veiklą informacijos randame Gudelio publikacijose (Gudelis 2008; 2010) ir archyviniuose šaltiniuose. Vilniaus seminarijos klierikų meninė veikla buvo aptarta Budzinauskienės darbuose (Budzinauskienė 2008; Budzinauskienė, Janušaitė 2014). Daugiau žinių apie muzikinį ugdymą šioje ir Vilniaus (Lietuvos) dvasinėje seminarijose randama rankraščiuose ir senuosiuose spaudiniuose. Straipsnyje apžvelgiama XIX a. muzikinio ugdymo seminarijose specifika, mokymo programos, klierikų visuomeninė ir koncertinė veikla, personalijos.

Raktažodžiai: Vilniaus seminarija, Seinų seminarija, Vilniaus (Lietuvos) dvasinė seminarija, muzikinis ugdymas, meninė ir koncertinė veikla

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4