Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2016 m. Nr. 3

Muzikinis ugdymas Kauno gubernijos pradinėse mokyklose XIX a. II pusėje
Kamilė RUPEIKAITĖ

Straipsnyje, remiantis Kauno apskrities archyvo (KAA) medžiaga, pirmą kartą aptariama muzikinio ugdymo situacija Kauno gubernijos miestų ir miestelių pradinėse (daugiausia valdinėse) mokyklose XIX a. II pusėje. Po 1863–1864 m. sukilimo numalšinimo intensyviai steigiant rusiškas mokyklas vadinamajame Šiaurės Vakarų krašte, carinės Rusijos ideologija ir kultūros politika ryškiai atsispindėjo net ir mažiausių Kauno gubernijos miestelių mokyklų pradiniame ugdyme – buvo uoliai mokoma rusų kompozitorių patriotinių kūrinių ir liaudies dainų, parankių caro valdžiai ir rusinimo politikai. Siekta, kad mokiniai šias dainas dainuotų ne tik mokykloje, bet ir namie. Straipsnio tikslas – remiantis mokyklas tikrinusių inspektorių ataskaitomis ir kita aktualia archyvine medžiaga, aptarti muzikinio ugdymo kokybę, dainavimo mokymo pobūdį, mokytojų kvalifikaciją, pamokose naudotą metodinę literatūrą, pradinio muzikinio ugdymo įtaką kultūrinei miestų ir miestelių atmosferai.
Iš mokyklas lankiusių inspektorių ataskaitų galima spręsti, kad nemažai dėmesio buvo kreipiama į dainavimo mokymo kokybę, tačiau svarbiausias buvo ideologinis aspektas (siekta, kad vietiniai gyventojai ir mokinių šeimos pamėgtų rusiškas dainas). Dainavimo mokyta daugiausia iš klausos, mokiniai būdavo supažindinami su natų sistema, smuiko raktu, dažnai būdavo mokoma dvibalsio, kartais net tribalsio dainavimo, mokyta iš populiarių XIX a. rusiškų vadovėlių ir dainų rinkinių. Itin mėgiami būdavo mokyklose vykdavę literatūriniai-vokaliniai vakarai.

Raktažodžiai: pradinė mokykla, muzikinis ugdymas, dainavimas, Kauno gubernija

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4