Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2016 m. Nr. 4

Liongino Šepečio monografijos Modernizmo metmenys skaitymas ideologinio diskurso ir sovietinės menotyros kontekste
Eglė JUOCEVIČIŪTĖ

Straipsnyje siūlomas Liongino Šepečio monografijos Modernizmo metmenys, kaip menotyros ir ideologijos diskursus jungiančio teksto, dviejų leidimų skaitymas pasitelkiant ideologinių tekstų analizei naudojamą kritinės diskurso analizės metodą ir remiantis sovietologų Alexei’aus Yurchako ir Françoise Thom ideologinių tekstų tyrimais. Pirmasis leidimas publikuotas 1967 m. – laikotarpiu, kai sovietinė menotyra pradėjo teorizuoti nuosaikesnį marksistinės estetikos ir modernizmo santykį, antrasis – 1982 m., kai šis teorinis diskursas jau kurį laiką buvo priėjęs aklavietę ir ieškojo naujų požiūrio taškų.

Raktažodžiai: modernizmas, marksistinė estetika, Lionginas Šepetys, kritinė diskurso analizė, ideologinis tekstas, autoritetinis diskursas

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4