Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2016 m. Nr. 4

Fotografija kaip kūrybos problema vėlyvojo sovietmečio Lietuvoje
Ieva MAZŪRAITĖ-NOVICKIENĖ

Straipsnyje analizuojamas 9-uoju dešimtmečiu vykęs lūžinis fotografijos kaip kūrybos priemonės kritinio pervertinimo momentas. Įvertinami socialiniai ir ekonominiai veiksniai, daugiausia susiję su Draugijos (LFMD) veikla, turėję įtakos naujai besiformuojančiam fotografų santykiui su jų kūrybos priemone. Taip pat gilinamasi į tuometes fotografų savišvietos galimybes. Aiškinamasi, kokias formas įgijo menininkų kūrybiniai samprotavimai apie fotografiją šiuo laikotarpiu, kaip atsispindi polemika su modernios fotografijos tradicija. Remiantis kūrinių analize, tyrime aptariami fotografų kelti probleminiai autorystės, referentiškumo tikrovės atžvilgiu ir fotografijos indeksiškumo klausimai.

Raktažodžiai: fotografijos sampratos pokytis, kūrybinė problema, analoginė fotografija, moderni fotografija, mėgėjiška ir profesionali fotografija, autorefleksija, socialinė tinklaveika, kritiškumas, autorystė, vaizdo sandara

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4