Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2016 m. Nr. 4

Atvirumo paradigma ir liberalizmo idėjų sklaida
Giedrius GULBINAS

Straipsnyje aptariamas XX a. pabaigos Lietuvos politinis ir ideologinis kontekstas, kultūrinio liberalizmo idėjų sklaida ir įtaka to meto Lietuvos kultūros procesams. Straipsnio tikslas – nagrinėti atvirumo kategoriją kaip vieną iš XX a. pabaigos Lietuvos šiuolaikinio meno diskursų, atskleisti politinę ir kultūrinę atvirumo sampratos genezę bei įvardyti su liberalizmo ideologija siejamos atvirumo paradigmos manifestacijas 10-ojo deš. Lietuvos šiuolaikiniame mene. Pagrindinė šio straipsnio tezė – kultūrinio liberalizmo idėjos, kurioms atstovavo nemaža to meto akademinio humanitarinio elito dalis, buvo svarbios ir 10-ojo deš. šiuolaikinės dailės raidai. Institucinės decentralizacijos, viešosios erdvės demokratizacijos, meno sampratos atvėrimo siekiai ir uždarumo kritika buvo manifestuojama tiek tiesiogiai kūryboje, tiek fiksuojami kaip bendro pobūdžio reiškiniai.

Raktažodžiai: kultūrinis liberalizmas, atvirumas, decentralizacija, heterogenizacija, socialinė kritika

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4