Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2004 m. Nr. 1

Jono Dambrausko tautiškoji draminė muzika | National dramatic music by Jonas Dambrauskas
Vida BAKUTYTĖ

Straipsnio objektas – lietuvių kompozitoriaus, vargonininko ir chorvedžio Jono Dambrausko (1892–1982) tarpukario draminė muzika, kurioje savitai išsiskiria „Lietuviškos vestuvės“ ir tautos likimo, arba tautiškosios, misterijos. Apie šią kompozitoriaus kūrybos sritį išsamesnių studijų neturime. Publikacijos tikslas – naudojantis Lietuvos ir užsienio archyvų medžiaga, atskleisti J. Dambrausko tautiškosios draminės muzikos ypatingumą, išryškinti novatoriškus jos bruožus, žanro nedradiciškumą.

Raktažodžiai: Jonas Dambrauskas, lietuvių muzika, tarpukaris, draminė muzika, tautiškoji misterija

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4