Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2004 m. Nr. 1

Muzikos ir teksto jungčių prasminė bei funkcinė įvairovė XX a. II pusės lietuvių kompozitorių kūryboje | Semantic and functional variety of links between music and text in the works by Lithuanian composers of the second half of the twentieth century
Rūta GAIDAMAVIČIŪTĖ

Straipsnyje tyrinėjami poetinio teksto ir muzikos tarpusavio įtakos bei derinimo įvairūs aspektai atsižvelgiant į bendrus XX a. II pusės lietuvių muzikoje vykusius pokyčius, pateikiant ryškiausius atvejus atskleidžiamos sąsajos su kompozicine technika.

Raktažodžiai: lietuvių vokalinė muzika, poetinis ir prozinis tekstas kaip inspiravimo šaltinis, kaip intonavimo medžiaga, tekstai skirtingomis kalbomis, kantilena, melizmatika, skandavimas, programinis santykis, žodžių skaidymas

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4