Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2004 m. Nr. 1

Lietuvių muzikos modernizmo idėjiniai įvaizdžiai | Some Ideological Manifestations in Lithuanian Modernist Music
Jūratė LANDSBERGYTĖ

Straipsnio tema yra tautinės ir integracinės lietuvių modernizmo ypatybės bei galimybė keisti tikrovės suvokimą, plėsti mąstymo ribas. Tyrinėjama, kaip tai atsispindi kūrybos formose idėjinių apsisprendimų prasme, todėl pažvelgiama tik į kai kurių, autorės nuomone, su muzikos idėjine misija susijusių autorių kūrybą. Straipsnio tikslas – iškelti dar nematomus visuotinos kultūros raidos „mažuosius“ procesus ir parodyti kartais lemiamą jų poveikį, nes tai aktualu Lietuvai tampant šiuolaikiškai pažangaus integruoto pasaulio dalimi.

Raktažodžiai: tautinė idėja, provincialumo bruožai, istorizmas, mistika, svajingumas, vizijos, jungtys, technikos stebuklas, universumas, dvasios kosmosas, nesuvokiamas greitis, neapčiuopiama struktūra, viršlaikiškumas, transcendencija, naujasis procesualumas, k

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4