Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2004 m. Nr. 4

Keletas teiginių ir pasvarstymų lietuvių scenografijos (1920–1940) modernėjimo klausimu | Modernistic tendencies in pre-war Lithuanian stage design, from Vladas Didžiokas to Stasys Ušinskas
Audronė GIRDZIJAUSKAITĖ

Straipsnyje kalbama apie teatro ir dailės atsinaujinimo procesus, lėmusius prieškario lietuvių teatro modernėjimo tendencijas, apie teatro reformos atgarsius lietuvių teatre ir Vakarų dailės naujų srovių (ekspresionizmo, kubizmo, konstruktyvizmo, Art Deco ir kt.) poveikį lietuvių scenografijai. Modernizmo bruožai ženkliausiai atsispindi XX a. 4-ojo dešimtmečio Stasio Ušinsko, Liudo Truikio, Antano Gudaičio, Telesforo Kulakausko kūryboje. Šio dešimtmečio II pusėje modernizmo tendencijos blėso, teatras krypo į realistinę vagą.

Raktažodžiai: scenografija, retrospektyvinis scenovaizdis, konceptuali režisūra, modernizmas, konstruktyvizmas, Art Deco, realistinis teatras

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4