Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2004 m. Nr. 4

Teatras apie teatrą: savianalizės principai moderniame ir postmoderniame teatre | Theatre about theatre: the principles of self-analysis in modern and postmodern theatre
Jurgita STANIŠKYTĖ

Straipsnyje aptariamos savirefleksyvumo sklaidos šiuolaikiniame teatre formos ir teorinės prielaidos, siekiama nužymėti, kuo skiriasi moderniame teatre egzistavęs teatro teatre principas ir postmoderniame teatre įsigalinti savianalizė, kai spektaklių objektu tampa patys vaizdavimo ir suvokimo mechanizmai. Savirefleksyvumo kategorija postmoderniame teatre egzistuoja kaip elementas, leidžiantis išlaikyti ne tik paties teatro kritinį požiūrį į save, bet ir gyvą sąveiką tarp spektaklio, žiūrovo ir kultūrinės terpės.

Raktažodžiai: savirefleksija, modernizmas, postmodernizmas, ideologija teatre

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4