Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2005 m. Nr. 2

Antono Wiedo Maskvos valstybės žemėlapio leidimai ir jų kontekstas | Publications of the Moscow State map by Anthony Wied in 1555 and 1570 and their context
Vidas POŠKUS

Straipsnyje nagrinėjamas lietuvių dailėtyroje iki šiol beveik netyrinėtas reiškinys – XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (toliau – LDK) kartografija, kurią reprezentuoja Antono Wiedo 1542 m. Vilniuje sudarytas Maskvos (Rusijos) valstybės žemėlapis ir 1555, 1570 metų jo leidimai. Straipsnyje bandoma apibrėžti žemėlapio leidimų meninei programai būdingus manierizmo dailės bruožus, pagrindines sukūrimo intencijas ir jų nulemtą kartografinių objektų militarinę paskirtį bei propagandinį pobūdį.

Raktažodžiai: Antonas Wiedas, manierizmas, satyrai, karas, S. Belskis, totoriai, S. Herbersteinas, propaganda, šikšnosparnis, Oršos mūšis

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4