Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2005 m. Nr. 3

Ferdinando Ruščico politiniai meninės veiklos aspektai: 1908–1922 metai | Political Aspects of Ferdynand Rusczyc’s Artistic Activity: 1908 Through 1922
Algė ANDRIULYTĖ

Straipsnyje aptariama menininko Ferdinando Ruščico veikla, susijusi suVilniaus politiniu klimatu 1908–1922 metais. Atkreipiamas dėmesys į bajorų tautinio identiteto problemą kaip aktualų F. Ruščico visuomeninės veiklos kontekstą, nagrinėjami menininko ryšiai su krajovciška Vilniaus aplinka, politiniai meninės veiklos aspektai po Pirmojo pasaulinio karo.

Raktažodžiai: Vilnius, bajorai, tautinis identitetas, krajovcai, F. Ruščicas, M. Romeris, J. Pilsudskis, reprezentacija

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4