Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2006 m. Nr. 1

Muzikos teorijos raidos aspektai Das Generalbaßzeitalter epochoje | Aspects of music theory development in Das Generalbaßzeitalter epoch
Gražina DAUNORAVIČIENĖ

Straipsnis skiriamas skaitmeninio boso teoriniams kontekstams. Į Das Generalbaßzeitalter žvelgiama kaip į esminių muzikos reiškinių intensyvaus formavimosi laikotarpį. A. Agazzari, St. Lambert’o, J. F. Dandrieu, J. H. Heinicheno, J. Ph. Rameu ir kt. studijų pagrindu straipsnyje gvildenami įvairūs muzikos teorijos raidos aspektai. Faktais pagrindžiamas pereinamasis generalboso epochos pobūdis tarp improvizuojamos ir greižtai fiksuotos kompozicijos, tarp stilus a cappella ecclesiasticus modalumo ir homofoninio harmoninio tonalumo, tarp konkordinio sąskambio pobūdžio ir akordo sampratos. Šioje studijoje taikomi istorinis, komparatyvistinis, analitinis bei interpretacinis metodai.

Raktažodžiai: basso seguente; skaitmeninis bosas; basso continuo; Generalbaß; thorough bass; signatūros; konkordas; tuono; tonalumas, kvintų ratas; kompozicijos mokslas

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4