Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2006 m. Nr. 1

Skambesio erdvės generavimas Renesanso polifoninėje muzikoje | Generation of sounding space in the polyphonic music of the Renaissance
Daiva DŽENKAITIENĖ

Darbo tikslas: aptarti Renesanso polifoninės muzikos erdvės struktūrinę tipologiją ir išryškinti erdvės tyrimo metodiką.
Darbo objektas: Renesanso vokaliniai polifoniniai kūriniai (1400–1600 m.). Tyrimo metodai: loginė analizė, aprašomasis, lyginamasis, tipologizavimo, sisteminimo, tercinės izomelijos.
Pagrindinė išvada: Renesanso polifoninės muzikos erdvę pagrindžia tercinė cantus firmus prigimtis, formuojanti pagrindines erdvės dimensijas. Skiriama koloruotoji, segmentuotoji, funkciškai diferencijuotoji, totaliai unifikuotoji muzikos erdvė.

Raktažodžiai: Renesanso polifoninė muzika, muzikos erdvė, cantus firmus

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4