Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2007 m. Nr. 3

XIX a. pabaigos–XX a. I pusės meninių judėjimų įtaka studijinio stiklo susiformavimui ir raidai | Influence of artistic movements (late 19th – early 20th c.) on formation and development of studio glass
Raimonda KOGELYTĖ - SIMANAITIENĖ

Šiame straipsnyje nagrinėjamas XIX a. pabaigos–XX a. I pusės teorijų ir meninių krypčių poveikis XX a. meninio stiklo raidai bei naujoms meninėms apraiškoms šios srities mene. Teigiama, jog naujos kūrybinės formos bei modernistiniai judėjimai XX a. II pusėje skatino gilesnę individualios kūrybos metodų plėtotę ir stiklo meno pokyčius bei atsinaujinimą vaizduojamosios dailės linkme. Analizuojama XX a. Unikalios autorinės stiklininkystės pradžia ir tolesnis šios meno srities rutuliojimasis JAV, Europos ir Lietuvos stiklo studijose (dirbtuvėse).

Raktažodžiai: taikomasis menas, dekoratyvinis stiklas, studijinis stiklas, art nouveau, art deco, funkcionalizmas, konceptualus menas, postmodernizmas

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4