Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2007 m. Nr. 4

Andriaus Olekos-Žilinsko „Šarūnas“ ir tautiškumo problematika 3–4-ojo dešimtmečio sandūros lietuvių kultūroje | Andrius Oleka-Žilinskas’s “Šarūnas” and the issue of nationality in the Lithuanian culture at the turn of the third and fourth decades
Šarūnė TRINKŪNAITĖ

Šio straipsnio objektas – Andriaus Olekos-Žilinsko „Šarūno“ (1929) percepcija 3–4-ojo dešimtmečių sandūros lietuvių kultūros kontekste ir joje išryškėjusi tautiškumo problematika. Pasitelkiant sociokultūrinį kontekstą, analizuojami kritišką lietuvių teatro visuomenės laikyseną „Šarūno“ atžvilgiu sąlygoję veiksniai – visų pirma A. Olekos-Žilinsko pasiūlytos modernios tautiškumo interpretacijos ir viešojoje vartosenoje galiojusios tautiškumo sampratos kolizija.

Raktažodžiai: Valstybės teatras, nacionalinė drama, konceptuali režisūra, sceninė inter¬pretacija, reforma, rusų teatras, modernus teatras, literatūrinis teatras, ekspresionizmas, tautiškumas, istorijos samprata, kultūrinis kontekstas, viešoji nuomonė, ruso

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4