Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2007 m. Nr. 4

Realaus meno bendrija. Oskaro Koršunovo teatro pradžia | The real art community. The beginnings of Oskaras Koršunovas’ theater
Rasa VASINAUSKAITĖ

Straipsnyje analizuojami pirmieji režisieriaus Oskaro Koršunovo spektakliai, sukurti 1991–1994 m. pagal rusų autorių Danilo Charmso ir Aleksandro Vedenskio tekstus. Prisimindama spektaklius ir tuometinę žiūrovų bei kritikų percepciją autorė pabrėžia O. Koršunovo spektaklių naujumą to laiko lietuvių teatro kontekste, išskiria režisierių paveikusias svarbiausias XX a. režisūros tendencijas ir susieja jas su politine, visuomenine bei kultūrine šalies situacija. Atkreipiant dėmesį į režisieriaus naudotas raiškos priemones bei vaidybos ir scenovaizdžio naujoves, straipsnyje ieškoma jų sąsajų su XX a. 3–4-ojo dešimtmečio rusų teatro pavyzdžiais ir XX a. 10 dešimtmečio lietuvių režisierių darbais. Analizuojama grotesko, satyros bei farso, taip pat autorinės režisūros bei sceninės dramaturgijos sampratų kaita XX a. teatre bei lietuvių scenoje.

Raktažodžiai: avangardas, drama, farsas, montažas, postdraminis teatras, satyra, spektaklis, tragiškas groteskas

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4