Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2007 m. Nr. 4

Dar vienas žvilgsnis į psichologinį realizmą ir jo įspaudus lietuvių teatre | Another insight into psychological realism and its traces in Lithuanian theater
Ramunė BALEVIČIŪTĖ

Straipsnyje analizuojamas psichologinio realistinio teatro modelis ir jo transformacijos XX a. dramos teatro praktikoje. Iškeliama Konstantino  tanislavskio sistemos interpretacijų problema Rytų ir Vakarų Europos bei Amerikos sceninėje praktikoje bei teatrologinių tyrinėjimų diskurse. Taip pat bandoma atskleisti, kokią vietą psichologinis realizmas užėmė atskirais lietuvių teatro raidos etapais ir kokias modifikacijaspatyrėpsichologinio teatro modelis modernioje lietuvių režisūroje.

Raktažodžiai: realistinis psichologinis teatras, Stanislavskio sistema, fiziniųveiksmųmetodas, emocinė atmintis, metodas, sceninė interpretacija, realybės reprezentacija

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4