Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2007 m. Nr. 4

Teatras ir cenzūra. Režisieriaus Jono Jurašo atvejis | Theater and censorship. The case of Director Jonas Jurašas
Goda DAPŠYTĖ

Teatro cenzūra – lietuvių teatrologijoje atskirai plačiau dar nenagrinėta tema. Rašiniuose apie konkrečius sovietmečiu kūrusius teatro menininkus ar kitose publikacijose aptariami konkretūs teatro cenzūros atvejai, tačiau atskiros teatro cenzūrai skirtos studijos kol kas dar nėra buvę. Šioje publikacijoje nagrinėjami teatro ir jį įvairiais istoriniais laikotarpiais skirtingai veikusios cenzūros santykiai, iš naujo peržiūrimas vienas garsiausių Lietuvos teatro cenzūros atvejų – režisieriaus Jono Jurašo kūrinių žalojimo istorija bei jos pasekmės. Trumpai apžvelgus teatro cenzūros istoriją pereinama prie konkretaus, chronologiškai apibrėžto ir ryškiausiais teatro cenzūros pavyzdžiais pasižyminčio Lietuvos istorijos periodo, t. y. sovietų okupacijos laikotarpio, galiausiai – prie menininko kūrinių cenzūros analizės, kuri ne tik atskleidžia daugialypį cenzūros poveikį teatrui, bet ir galimą poveikį pačiam menininkui.

Raktažodžiai: teatro cenzūra, savicenzūra, antisovietiškumas, ideologinė kontrolė, kritika

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4