Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2008 m. Nr. 1

Lietuviškojo modernizmo magistralės ir Naujosios Vienos mokyklos idėjų paraštės | The main lines of Lithuanian modernism and margins of the New Viennese school-based ideas
Gražina DAUNORAVIČIENĖ

Atskaitos tašku imant Naujosios Vienos (A. Schönbergo) mokyklos skleidžiamas technologines naujoves, straipsnyje gvildenama, kaip lietuvių muzika įsiterpė į Europos modernizmo procesus. M. K. Čiurlionio ir O. Balakausko kūryba leidžia kalbėti apie du modernistinių idėjų rezonansų laikotarpius – „prieš“ ir „po“ A. Schönbergo mokyklos. Bandoma įrodyti, kad lietuvių kompozitoriai nebuvo vien tik pasyvūs struktūrinių bei technologinių naujovių vartotojai, bet kartu siūlė savitą jų traktuotę. Ypač originaliai Lietuvoje buvo kuriama ir transformuojama eilės (serijos, mikroserijos) transpozicijų / transpoliacijų idėja. Tyrinėjime taikomi komparatyvistinis, analitinis ir interpretacinis metodai.

Raktažodžiai: modernizmas, eilė, serija, mikroserija, transpozicija, Naujosios Vienos mokykla, M. K. Čiurlionis, O. Balakauskas

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4