Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2008 m. Nr. 2

Vytauto Kairiūkščio (1890–1961) suprematistinė kūryba ir fotomontažai | Suprematism and photomontages of Vytautas Kairiūkštis (1890–1961)
Viktoras LIUTKUS

Straipsnyje aptariama žymiausio Lietuvos dailės avangardo atstovo, tapytojo, pedagogo, dailės istoriko V. Kairiūkščio suprematistinė kūryba ir fotomontažai. Analizuojamas palikimas negausus, suprematistiniai kūriniai sukurti 1922–1923 m. (tapyba, akvarelė, piešiniai, leidinių viršelių projektai, etiketės). Dailininkui įtaką darė rusų autorių, pirmiausia K. Malevičiaus, kūryba. Žymiausias V. Kairiūkščio suprematistinės kūrybos ir tipografinio eksperimentavimo kūrinys yra dalies Naujojo meno parodos (Vilnius, 1923) katalogo apipavidalinimas. Fotomontažai pradėti kurti XX a. 3-iojo dešimtmečio viduryje. Meniniu požiūriu labiausiai vykę fotomontažai su dailininko autoportretu buvo sukurti 3-iojo dešimtmečio pabaigoje.

Raktažodžiai: suprematizmas, avangardas, fotomontažas, Naujojo meno parodos katalogas, K. Malevičius

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4