Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2008 m. Nr. 2

Dokumentinio kino kalbos eksperimentai Lietuvos videomene | Experiments of documentary cinema language in Lithuanian video art
Renata DUBINSKAITĖ

Straipsnyje siekiama išsiaiškinti, kiek savo filmuose tikrovę reprezentuojantys Lietuvos videomenininkai perima įprastas dokumentinio kino strategijas ir kaip eksperimentuoja plėsdami (ar kvestionuodami) dokumentiškumo sampratą. Videomeno darbų analizei taikoma dokumentinio kino teorija: juose atpažįstama ekspozicinės, stebėtojiškos, interaktyviosios ir refleksyviosios dokumentikos kalba. Tyrinėjama, kaip videomene ieškoma alternatyvių istorijos reprezentacijos būdų, laužančių tam tikras istorijos mokslo ir istorinės dokumentikos konvencijas.

Raktažodžiai: dokumentinis kinas, Lietuvos videomenas, realybės reprezentacija, ekspozicinė, stebėtojiška, interaktyvioji ir refleksyvioji dokumentika, dokumentinio kino kanonų laužymas, struktūros ir formos eksperimentai, parodijų dokumentika, nauji istorijos

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4