Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2008 m. Nr. 3

Kryžiaus kelias XVIII a. II pusės – XIX a. grafikoje | The Way of the Cross in the graphic arts of the late 18th–19th centuries
Asta GINIŪNIENĖ

Straipsnyje paliečiama netyrinėta sritis – XVIII a. II pusės – XIX a. grafiniai Kryžiaus kelio atvaizdai, esantys Lietuvos bažnyčiose, saugomi muziejuose. Kadangi senųjų spaudinių išliko nedaug, remiantis šaltinių duomenimis, aprašoma grafinių Kančios ciklų sklaidos pradžia, glaudžiai susijusi su šio pamaldumo įsitvirtinimu. Aptariami Vakarų Europos reprodukcinės grafikos keliai į Lietuvą. Pagal išlikusius kūrinius, juose esančias signatūras, taip pat analogus nustatomi jų autoriai, raižytojai, leidyklos ir spaustuvės. Išskiriami ir plačiau apibūdinami populiarių Prancūzijos religinių leidyklų Kryžiaus kelio atspaudai, kurie Lietuvoje paplito nuo XIX a. II ketvirčio. Aptariant atvaizdus atkreipiamas dėmesys į Kryžiaus kelių ikonografines ir stilistines ypatybes.

Raktažodžiai: bažnytinė dailė, Kryžiaus kelias, ikonografija, religinė grafika, reprodukcinė grafika, vario raižiniai, litografijos, Prancūzijos leidyklos – Bouasse-Lebel, Dopter, Desgodets, Daniel, De Turgis, Vokietijos leidyklos, spaustuvės – Frehling,

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4