Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2008 m. Nr. 3

Kriaunų Dievo Apvaizdos bažnyčios liturginės tekstilės rinkinys | A collection of liturgical textile from the Providence Church in Kriaunos
Svetlana POLIGIENĖ

Straipsnyje aptariamas Kriaunų Dievo Apvaizdos bažnyčioje išlikęs nemažas liturginės tekstilės rinkinys, išsiskiriantis menine, istorine, tipologine verte. XX a. 8-ajame dešimtmetyje kai kurie šio rinkinio kūriniai įregistruoti Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąraše, tačiau išsamiau tyrinėti nebuvo. Aprašytas Kriaunų bažnyčios liturginių drabužių rinkinys įdomus ne tik dailėtyriniu, bet ir istoriniu, kultūrologiniu aspektais. Surinktos žinios leidžia tiksliau datuoti ir atributuoti analogiškus tekstilės kūrinius, yra pravarčios dailės importo, meninių ryšių tyrimams, papildo naujais faktais bažnyčios mecenatystės istoriją.

Raktažodžiai: liturginė tekstilė, arnotas, arnoto rekvizitai, herbas, Jonas Liudvikas Plateris, Andrius Benediktas Klongevičius, Sofija Bialozorovaitė-Romerienė, Antanas Veisenhofas, Paulina Veisenhofienė

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4