Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2009 m. Nr. 1-2

Operetė Vilniuje: už ir prieš (XIX a. antroji pusė ir XX a. pradžia) | Operetta in Vilnius: pros and cons (second half of the 19th and beginning of the 20th century)
Vida BAKUTYTĖ

Straipsnio objektas – operetės spektakliai Vilniuje XIX a. antrojoje p. ir XX a. pradžioje. Publikacijos tikslas yra atskleisti operetės spektaklių radimąsi ir šio žanro raidos ypatumus Vilniuje – teatrinio ir muzikinio Lietuvos gyvenimo centre. Taip pat siekiama išryškinti įvairias refleksijas, lydėjusias šio žanro spektaklius. Čia nagrinėjamos priežastys, paaiškinančios didelės visuomenės dalies bei teatro kritikos pasipriešinimą operetei ankstyvuoju jos sklaidos laikotarpiu, atskleidžiamos aplinkybės, lėmusios palaipsnį operetės įsitvirtinimą teatriniame miesto gyvenime šalia kitų muzikinių teatrinių žanrų. Operetės sklaidos Vilniuje ypatumai nagrinėjami bendrame Vakarų ir Rytų Europos kultūrinio gyvenimo kontekste.

Raktažodžiai: Lietuva, Vilnius, Rusijos imperija, XIX a. antroji pusė, XX a. pradžia, operetė

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4