Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2009 m. Nr. 3-4

Patriotiškumo ženklai XX a. pirmosios pusės kasdienybės kultūroje | Signs of Patriotism in the Culture of Daily Life of the First Half of the 20th Century
Lijana NATALEVIČIENĖ

Straipsnyje aptariama valstybinių simbolių sklaida XX a. pirmosios pusės kasdienybės erdvėje: visuomeninių draugijų ir pavienių asmenų veikloje, patriotinėse akcijose, mėgėjų kūryboje ir tautinėje aprangoje. Bandoma atsekti valstybės ženklų skverbimosi į nereprezentacines sritis prielaidas, nustatyti šių simbolių paplitimo mastą, būdingiausias funkcionavimo sritis ir raiškos formas.

Raktažodžiai: XX a. pirmosios pusės tautinė kultūra, tautinio išsivadavimo sąjūdis, tarpukario kasdienybės kultūra, tautiniai drabužiai, dailieji dirbiniai

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4