Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2010 m. Nr. 1

Lenkijos XIX a. II pusės tapyba Vilkaviškio vyskupijoje: kilmės ir atribucijos klausimai; kūrinių katalogas | Polish paintings of the 2nd half of the 19th century in the Vilkaviškis Diocese: issues of origin and attribution; painting catalogue
Regimanta STANKEVIČIENĖ, Dalia VASILIŪNIENĖ

Straipsnyje apibendrinami ir svariai papildomi duomenys apie Vilkaviškio vyskupijos bažnyčiose esančius Lenkijos tapytojų kūrinius, publikuotus Lietuvos kultūros tyrimų instituto Sakralinio ir liaudies meno paveldo skyriaus parengtose tęstinio leidinio Lietuvos sakralinė dailė knygose, skirtose šios vyskupijos architektūros ir dailės paveldui. Straipsnio tikslas – nustatyti, kas lėmė, kad Užnemunės (dab. Vilkaviškio vyskupijos) bažnyčiose tarp rofesionalių dailininkų paveikslų vyrauja Lenkijos tapytojų sukurtieji, išskirti šiuos kūrinius, aptarti paveikslų įgijimo aplinkybes, patikslinti jau skelbtas kūrinių atribucijas ir pristatyti naujai išaiškintus autorius.

Raktažodžiai: Vilkaviškio vyskupija, bažnytinė dailė, Lenkijos XIX a. II pusės tapyba, Lietuvos XIX a. II pusės tapyba, Kazimieras A lchimavičius, Leonas Biedronskis, Juzefas Buchbinderis, Janas Čajevičius, Vaitiekus Gersonas, Adrijanas Glembockis, Janas Nepom

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4