Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2010 m. Nr. 1

Kryžių kalnai Žemaitijoje XVI–XIX a.: liaudies christianizacijos problema | The Hills of Crosses in the 17th–19th centuries. Problems of people’s Christianization
Rita Regina TRIMONIENĖ

Straipsnyje aptariama Žemaitijoje ir Šiaurės Lietuvoje buvusių bei esamų Kryžių kalnų sakralinė reikšmė daugiausia dėmesio skiriant seniesiems kalnams, paminėtiems istoriniuose šaltiniuose dar XVI a. Apžvelgus šių kalnų istoriją, nagrinėjama vietos bendruomenės archajinė religinė pasaulėjauta bei Katalikų Bažnyčios santykis su valstietiško pasaulėvaizdžio išraiška – Kryžių kalnu.

Raktažodžiai: Kryžių kalnas, Žemaitija, christianizacija, archajinė pasaulėjauta, Katalikų bažnyčia, Dūseikiai, Telšiai

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4