Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2010 m. Nr. 1

Antanas Tamošaitis – pirmasis profesionalus tautinio kostiumo kūrėjas | Antanas Tamošaitis – the first professional creator of national costume
Teresė JURKUVIENĖ

Straipsnio objektas – dailininko Antano T amošaičio veikla tarpukario Lietuvoje kuriant pirmuosius regioninius lietuvių tautinius kostiumus. Siekiama ištirti istorines šios veiklos aplinkybes ir sąlygas, nustatyti A. Tamošaičio darbo metodus ir įvertinti sukurto kostiumo modelio santykį su autentiškais liaudies drabužiais.

Raktažodžiai: Antanas Tamošaitis, tautinis kostiumas, liaudies drabužiai

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4