Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2010 m. Nr. 2

Ardomasis prisitaikymas: cenzūra ir pasipriešinimo jai būdai sovietinio laikotarpio Lietuvos teatre | Destructive adaptation: censorship and the ways to resist it in Lithuanian theatre of the Soviet period
Edgaras KLIVIS

Straipsnio tikslas – apžvelgti šiuo metu Lietuvos kultūrinėje spaudoje vyraujančius sovietinės cenzūros ir pasipriešinimo jai vertinimus ir, remiantis šios epochos lietuvišku teatru, pateikti alternatyvų požiūrį. Straipsnyje analizuojamas vertinamasis požiūris, siūlantis nuosaikų ir radikalų cenzūros veikimo, meninių Ezopo kalbos bei potekstės technikų vertinimą, apžvelgiami cenzūros veikimo vidiniai prieštaravimai (vidinė transgresija) ir suvokėjo fantazijos vaidmuo atskleidžiant politines spektaklio potekstes. Straipsnyje pateikiamas postkolonializmo teorijos siūlomas požiūris, jo reikšmė ir galimas pritaikymas aiškinantis meno kūrinio funkcionavimą sovietinės kultūros erdvėje.

Raktažodžiai: sovietmečio Lietuvos teatras, cenzūra, Ezopo kalba, potekstė, postkolonializmas

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4