Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2010 m. Nr. 2

Sceninio herojaus kaita lietuvių teatre po 1990-ųjų: Rimo Tumino „Edipas karalius“ | The shift of the scenic hero in Lithuanian theatre after 1990: “Oedipus the King” by Rimas Tuminas
Rasa VASINAUSKAITĖ

XX a. 10-asis dešimtmetis lietuvių teatre – naujo sceninio herojaus paieškų dešimtmetis, kurio pradžioje teatro scenoje atsiradusius lietuvių išeivijos autorių kūrinius keitė pramoginės komedijos, skirtos patenkinti naujos publikos „lūkesčius“. Tik dešimtmečio antrojoje pusėje teatras grįžta prie klasikinės ar naujos šiuolaikinės dramaturgijos, atvedusios į sceną ir naujus laiko herojus. Viena po kitos pasirodė Williamo Shakespeare’o („Hamletas“, „Makbetas“, „Otelas“), Sofoklio („Edipas karalius“), Henriko Ibseno („Heda Gabler“), Bernard-Marie Koltèso („Roberto Zucco“) tragedijos, atvėrusios režisierių požiūrį į to laikmečio teatrą ir sceninius veikėjus.
Straipsnyje analizuojamas Rimo Tumino spektaklis „Edipas karalius“ (1998), atspindėjęs posūkį režisieriaus kūryboje, – aktualizuotą naują klasikinio herojaus sampratą ir suformuotus naujus sceninės dramaturgijos principus.

Raktažodžiai: antiherojus, epinis subjektas, sceninis herojus, teatras, tragedija

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4