Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2010 m. Nr. 2

Apie naratyvumą šiuolaikiniame teatre: spektaklio „Tolima šalis“ atvejis | On narrativity in contemporary theatre: a case study of the performance “The Distant Land”
Rūta MAŽEIKIENĖ

T.17

Straipsnyje aptariama šiuolaikiniam teatrui būdinga naratyvi meninio vaizdavimo maniera, skatinanti spektaklių analizei pasitelkti naratologiją. Remiantis kertinėmis Gérardo Genette’o naratologijos nuostatomis, analizuojamas režisieriaus G. Varno spektaklis „Tolima šalis“, pasižymintis naratyvaus tipo mise en scène bei aktoriaus kaip naratoriaus raiška.

Raktažodžiai: naratyvumas, naratologija, naratorius, šiuolaikinis teatras

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4