Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2010 m. Nr. 3

Muzikos erdvės kompozicinės artikuliacijos aspektai | Aspects of compositional articulation on musical space
Mārtiņš VIĻUMS

Muzikos erdvės aspekto kompozicinės artikuliavimo galimybės yra neatsiejamos nuo žmogaus sugebėjimo jas atpažinti ir pasireiškia kaip kūrinio suvokimo daugialypių dimensijų sąveika. Kūrinys yra neatsiejamas nuo jo atlikimo erdvės, erdvės pačioje muzikoje ir užrašymo – partitūrinės – erdvės. Visos šios erdvinės aplinkybės atskleidžia skirtingus kompozicinio dekodavimo principus, kurie suvokimo atžvilgiu yra sąlygoti percepcinių gebėjimų juos atpažinti kaip tam tikras muzikinės erdvės išraiškos formas.

Raktažodžiai: muzika erdvėje, erdvė muzikoje, partitūrinė erdvė, muzikos suvokimas, garsų trauka, garsų energija, garsai kaip judantys objektai, vaizduotė ir muzika, muzikos faktūra, Gestalt

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4