Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2010 m. Nr. 3

Richardo Taruskino fenomenas | The phenomenon of Richard Taruskin
Leonidas MELNIKAS

Richardo Taruskino, vieno iškiliausių šių dienų pasaulio muzikologų, mokslinės veiklos fenomenas analizuojamas remiantis Thomaso Kuhno mokslotyros koncepcijos principais. Apžvelgiami veiksniai, suteikę gaires mokslininko veiklos plėtotei, paveikę jo analitinį mąstymą. Aiškinamasi Taruskino darbų originalumo prigimtis, svarstomas jo įnašas į muzikologijos raidą. Apibūdinamos tyrėjo sandūros su Lietuvos muzikos kultūros problematika.

Raktažodžiai: Richard Taruskin, Thomas Kuhn, muzikologija, mokslotyra, paradigma, paradigmų kaita, anomalija, Lietuvos muzikos istorija

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4