Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2010 m. Nr. 4

Portret Władysława IV Wazy z kolekcji Narodowego Muzeum Sztuki Republiki Białoruś | The portrait of Ladislas IV Vasa from the National Art Museum of the Republic of Belarus
Jacek ŻUKOWSKI

Portret Władysława IV jako królewicza z ok. 1626 roku, prawdopodobnie pędzla malarza gdańskiego Thomasa Tetcze (Tesel), stanowi brakujące ogniwo pomiędzy bogatą ikonografią monarchy z czasów podróży europejskiej, a okresem elekcji, koronacji i kampanii smoleńskiej. Niniejszy szkic ma na celu wyjaśnienie okoliczności powstania płótna z nieświeskiej kolekcji Radziwiłłów oraz uplasowanie go w ramach konkretnego typu ikonograficznego. Jednym z kluczy przydatnych do złamania szyfru owego artefaktu okazuje się wiedza kostiumologiczna oparta o szerszy kontekst kulturowy.

: Władysław Waza, Gustaw Adolf, portret, szkoła gdańska, kostium portretowy, moda francuska, kolet, akimbo, Mińsk, Nieśwież

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4