Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2010 m. Nr. 4

Vladas Nagevičius ir kryžių Lietuva Karo muziejuje | Vladas Nagevičius and The Lithuania of Crosses at the War Museum
Skirmantė SMILINGYTĖ-ŽEIMIENĖ

Straipsnyje apžvelgiamas Lietuvos kaip kryžių šalies vaizdinys, XX a. I pusėje virtęs vienu iš nacionalinio tapatumo ekvivalentų. Straipsnio tikslas: aptarti, kaip įtakingas tarpukario veikėjas, Karo muziejaus vadovas generolas Vladas Nagevičius realizavo šį kryžių Lietuvos įvaizdį prestižinėje Kauno vietoje – Karo muziejaus sodelyje ir sukūrė ten svarbiausią tarpukariu tautos atminties įamžinimo ir budinimo erdvę. Stengiamasi išsiaiškinti sodelyje iškilusių liaudies mažosios architektūros paminklų kilmę, skaičių, ypatybes, meistrus ir aukotojus bei kryžių statybos intencijas.

Raktažodžiai: kryžiai, kryždirbystė, Lietuvos įvaizdis, Karo muziejaus sodelis, Vladas Nagevičius, Adomas Varnas, XX a. 3–4 dešimtmečiai

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4