Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2011 m. Nr. 2

Daugybingumo formos šiuolaikiniame Lietuvos teatre: postmoderni reprezentacija ar modernios tradicijos tęsinys? | Forms of plurality in contemporary Lithuanian theatre: postmodern representation or continuation of modern tradition?
Jurgita STANIŠKYTĖ

Pasirinkus konkretų postmodernios reprezentacijos principą – daugybingumą, daugelio teoretikų įvardijamą pagrindine postmodernybės sąvoka, šiame straipsnyje analizuojama, kokias menines formas įgyja šis principas šiuolaikiniame Lietuvos teatre, kokias tikrovės interpretavimo strategijas išprovokuoja ir kaip sąveikauja su modernia teatro tradicija.

Raktažodžiai: daugybingumas, intertekstualumas, Lietuvos teatras, odernizmas, postmodernizmas, reprezentacija, tradicija

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4