Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2011 m. Nr. 4

„Ir stok už garbę Lietuvos“. Tarpukario Lietuvos sportininkų garbės dovanų ir sporto prizų rinkinys Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje | “For the Honour of Lithuania”. A collection of sports trophies and awards of interwar Lithuanian athletes from the gatherings of the M. K. Čiurlionis National Museum of Art
Rita ŠKIUDIENĖ

Remiantis mažai tyrinėtais XX a. pirmosios pusės Lietuvos muziejų rinkiniais ir tarpukario periodika, siekiama išsamiau ištirti sportinių apdovanojimų atsiradimą, tradicijų formavimąsi. Straipsnyje pirmą kartą išskiriami du apdovanojimų tipai, būdingi tik tarpukariui, – garbės dovanos (įteikiamos priešininkų komandoms prieš
rungtynes) ir vienkartiniai bei pereinamieji prizai. Valstybės vadovų Lietuvos prezidentų Kazio Griniaus ir Antano Smetonos įsteigti vardiniai prizai – vienas reikšmingų būdų remti ir skatinti tarpukario Lietuvos sportinį judėjimą kaip nacionalinį mažos tautos pasididžiavimo objektą. Bandyta apžvelgti ir panagrinėti, kokios istorinės ir meninės įtakos, hipotetinės prielaidos lėmė sporto prizų formų ir specifinių meninių ypatumų susiformavimą. Nemažiau svarbus visiškai netyrinėtas klausimas, kas gamino šiuos dirbinius, išsaugotus Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje. Straipsnyje pateikta nauja istorinė medžiaga ir atliktas tyrimas gali tapti prielaida tolesnėms menotyrininkų studijoms.

Raktažodžiai: XX a. pirmoji pusė, Lietuva, garbės dovanos, pereinamieji sporto prizai, sporto organizacijos, vazos, taurės, bokalai, antikiniai indai

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4