Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2012 m. Nr. 1

Šiaurės renesansas Vilniaus mieste. Sienų tapybos ornamentika | The Northern Renaissance in Vilnius city. Ornamentation in wall paintings
Aleksandra ALEKSANDRAVIČIŪTĖ

Straipsnyje siekiama išnagrinėti XVI a. – XVII a. I trečdalio Vilniaus miesto pastatų sienų tapybos paveldą kaip lokalinį vienos epochos, tipo ir meninio stiliaus fenomeną. Vilniaus renesansinė polichrominė tapyba ir sgrafitai išliko fragmentiškai, negausiai ir buvo atrasti skirtingu metu, visai atsitiktinai. Šis paveldas neužfiksuotas
rašytiniuose šaltiniuose, nedatuotas ir beveik netyrinėtas, todėl iki šiol nebuvo interpretuojamas kaip visuminis reiškinys. Straipsnyje jis nagrinėjamas ornamento istorijos ir ikonografijos aspektais. Lietuvoje dar neįprasta mūsų XVI a. – XVII a. I trečdalio dailės objektus priskirti Šiaurės renesansui. Lyginant Vilniaus namų sienų dekorą su tuo pačiu metu Europoje plitusiais raižiniais, atsiskleidė Šiaurės renesanso dailės ypatumai: būdingų ornamentinių sistemų ir pavyzdžių kartotės, vienalaikis skirtingų laikotarpių itališkojo renesanso elementų plitimas, renesansinių elementų jungtys su vėlyvosios gotikos ir manierizmo dekoro motyvais.

Raktažodžiai: Vilniaus dailės paveldas, renesansas, manierizmas, Šiaurės renesansas, XVI a. dailė, XVII a. I pusės Vilniaus dailė, sienų tapyba, ornamento istorija

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4