Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2012 m. Nr. 1

Veiviržėnų bažnyčios iliuzinė tapyba ir XVIII a. II pusės – XIX a. I pusės Kristaus kapo dekoracijos | Trompe l’oeil painting in Veiviržėnai Church and decorations of the Tomb of Jesus from the 2nd half of the 18th c. to the 1st half of the 19th c.
Asta GINIŪNIENĖ

Straipsnyje nagrinėjama Veiviržėnų Šv. Mato bažnyčios apipavidalinimui naudota iliuzinė tapyba, apie kurią liudija iki mūsų dienų išlikęs ant drobės tapytas Šv. Marijos Magdalietės altorius. Pasidomėti šia tema paskatino bažnyčios palėpėje surasti kontūrinės tapybos paveikslai, retabulo fragmentai, po to archyviniai duomenys apie šventovėje buvusį tapytą Kristaus kapą. Siekiant „rekonstruoti“ kūrinį, ieškota XVIII a. II pusės – XIX a.
I pusės katalikiškos Europos Velykų dekoravimo pavyzdžių, apibendrintos Lietuvos bažnyčių archyviniuose dokumentuose surastos žinios apie minimo laikotarpio Kristaus kapo apipavidalinimą. Aptariama vėlyvojo baroko dekoracijų sandara ir ikonografija. Remiantis analogais, aiškinamasi Veiviržėnų bažnyčios iliuziškai tapytų kūrinių autorystė.

Raktažodžiai: Veiviržėnų bažnyčia, Velykų dekoracija, Kristaus kapas, iliuziškai tapyti retabulai, vėlyvojo baroko tapyba, ikonografija, Karolis Podčašinskis, Jagminas

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4