Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2012 m. Nr. 2

Lenkų dramaturgija Valstybės teatro scenoje: skaičiai, tendencijos, reikšmė | Polish dramaturgy at the State Theatre: quantities, tendencies, impact
Martynas PETRIKAS

Remiantis postkolonializmo teorijos sąvokomis ir koncepcijomis, straipsnyje aptariami lenkų dramaturgijos pastatymai tarpukario Valstybės teatre. Lenkiškų veikalų sklaida pagrindinio Lietuvos teatro scenoje analizuojama subjektyvios lietuviškosios savasties tvirtinimo bei lietuvių teatro estetinio savitumo paieškų perspektyvoje.


Raktažodžiai: lenkų dramaturgija, Valstybės teatras, lietuviškoji savastis, postkolonializmas

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4