Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2012 m. Nr. 2

Ekspresyvi kūrybinių ieškojimų sklaida XX a. 4-ojo dešimtmečio scenografijoje. Adomas Galdikas | Expressive spread of creative pursuits in scenography of the 4th decade of the 20th century. Adomas Galdikas
Raimonda BITINAITĖ-ŠIRVINSKIENĖ

Straipsnyje analizuojama tapytojo ir grafiko Adomo Galdiko kūryba teatre, tyrinėjamas jo individualus kūrybinis procesas kolektyviniame teatro mene, jo ekspresyvios, emocionaliai kylančios dramos interpretacijos. Siekiama atskleisti Galdikui būdingą kūrybinio proceso tobulinimo eigą, kuri pasireiškė impulsyviu kūrybiniu aktu. Teatro dailės analizei taikoma komunikacinė teorija, kurios dėka išaiškėja poreikis pažinti kūrybinę partnerystę, kūrybiniam dialogui būdingą pasidalijimą atsakomybe bei atvirumą individo interesams. Tyrimo metu atpažįstama kūrybinio proceso evoliucija nuo individualaus sprendimo iki bendraautorystės.

Raktažodžiai: autorystė, individualybė, partnerystė, ekspresyvumas, kaita

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4