Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2012 m. Nr. 3

Kino muzikos funkcinės tipologijos bruožai | Film music functional typology properties
Antanas KUČINSKAS

Straipsnyje siekiama pristatyti kino muzikos ir jos funkcijų sisteminimo modelį, pagrįstą kino muzikos daugiafunkciškumo ir multitipiškumo nuostata. Į kino muziką stengiamasi pažvelgti iš kelių pusių – visų pirma fenomenologiniu aspektu (pagal išskiriamus išorinius požymius nustatant tam tikrus tipinius kino muzikos bruožus), antra, funkciniu aspektu (nustatant jos paskirties ar vartojimo ypatumus). Pagal šį modelį kiekvienas atskiras muzikinis numeris yra suvokiamas kaip skirtingų tipinių bruožų ir funkcijų lydinys. Straipsnyje glaustai apžvelgiami kitų autorių siūlomi kino muzikos funkcijų sisteminimo būdai, kai kurias jų idėjas akumuliuojant
siūlomai tipologijai pagrįsti.

Raktažodžiai: kino muzika, tipai, diegetinė, nediegetinė, sinchroninė, asinchroninė, paralelinė, kontrapunktinė, priešakinio, foninio plano muzika, pragmatinės, struktūrinės, semantinės funkcijos

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4