Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2012 m. Nr. 4

„Marcijono Mykolo Oginskio dorybių portretas“: apie didiko vaizdinį XVIII a. proginėje architektūroje | “A portrait of the virtues of Marcjan Michał Ogiński”: on the image of a nobleman in occasional architecture of the 18th century
Lina BALAIŠYTĖ

Straipsnis skirtas aptarti proginėje kūryboje formuojamam XVIII a. didiko vaizdiniui. Nagrinėjami kūriniai – Vitebsko vaivados Marcijono Mykolo Oginskio laidotuvėse skaitytas pamokslas ir šiai progai sukurtas Vitebsko jėzuitų bažnyčios dekoras. Straipsnyje tyrinėjama, kaip šiuose kūriniuose kuriamas idealus didiko paveikslas ir
kaip pateikiama konkretaus asmens biografija.

Raktažodžiai: didikas, proginė architektūra, Barokas, Marcijonas Mykolas Oginskis, Vitebskas

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4