Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2013 m. Nr. 1

Ankstyvosios šv. Onos kulto apraiškos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje | The early manifestations of the cult of St. Anne in the Grand Duchy of Lithuania
Lijana BIRŠKYTĖ-KLIMIENĖ

 

Straipsnyje apžvelgiamos Švč. Mergelės Marijos motinos šv. Onos kulto ankstyvosios apraiškos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje nuo XIV a. iki Tridento visuotinio bažnytinio susirinkimo. Kadangi šis laikotarpis pasižymi nedideliu šaltinių kiekiu, šventosios kultui visapusiškai atskleisti naudojami įvairiakrypčiai tyrimo būdai: Katalikų Bažnyčios pozicijos, patronicijų sklaidos, krikščioniškų vardų paplitimo bei ikonografijos raidos studijos. Į tyrimą taip pat įtraukti Šv. Onos atlaidų, švenčių, brolijų veiklos apžvalga, analizuojamas vienuolijų indėlis kulto sklaidoje.

Raktažodžiai: šv. Onos kultas LDK XIV–XVI a., Vilniaus Šv. Onos bažnyčia Žemutinės pilies teritorijoje, Vilniaus Šv. Onos bažnyčia (bernardinų), Kauno Šv. Jurgio kankinio bažnyčia, pranciškonai observantai (bernardinai), Šv. Ona, pati trečioji, LDK XV

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4