Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2013 m. Nr. 2

Gyva vs medijuota: erdvės, laiko ir kūno transformacijos šiuolaikiniame teatre | Live vs mediatized: spatial, temporal and corporeal transformations in contemporary theatre
Andrius JEVSEJEVAS

Straipsnyje aptariama intermedialumo teorijos ir teatrologijos mokslo bendradarbiavimo, imantis teatrinių ir kitų kultūrinių reiškinių, analizės perspektyva, apibrėžiami intensyvėjančio šiuolaikinių skaitmeninių technologijų panaudojimo teatre nulemti ontologiniai ir su tam tikrų scenos meno fenomenų suvokimu susiję epistemologiniai pokyčiai. Analizuojant naujųjų medijų ekspansijos į teatro sceną problematiką, apžvelgiant su gyvumo ir medijiškumo sąvokomis susijusį teatrologinį diskursą, bandoma atskleisti intermedialių erdvės, laiko ir kūno transformacijų šiuolaikiniame teatre specifiką.

Raktažodžiai: gyvumas, hipermedijiškumas, intermedialumas, kūniškumas teatre, medijiškumas, performatyvumas, teatras

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4