Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2013 m. Nr. 3

XIX a. bažnytinės muzikos žanrai Lietuvoje: identifikacijos, sąveikos ir kaita | Sacral genres in Lithuania in the 19th c.: identification, interconnection and modernizing
Laima BUDZINAUSKIENĖ

Tyrinėjant XIX a. Lietuvos bažnytinės muzikos žanrus nemažai vietos yra interpretacijai: kokie žanrai vyravo, kodėl būtent tokie ir pan. Rašant šią publikaciją į procesus ir jų veikėjus – kūrėjus bei žanrus – buvo žvelgiama remiantis bendrakultūriniais procesais ir archyviniais dokumentais. Istorikų vertybės – šaltiniai, o šiuo atveju svarbu juos identifikuoti ir akcentuoti, kas buvo atliekama, kas buvo pažangaus, kas skatino repertuaro kaitą profesionalumo keliu ir atvirkščiai – jį silpnino. Atsižvelgiant į temos platumą šiame darbe pagrindinis dėmesys sutelkiamas į populiariausius, dažniausiai komponuotus ir atliekamus bažnytinės muzikos žanrus: mišias, litanijas, įvairias giesmes, grigališkąjį choralą, motetus. Publikacijoje panaudoti istoriografinis, lyginamasis, sintezės mokslinio tyrimo metodai. Šis straipsnis – tęstinė autorės publikacija, skirta XIX a. Lietuvos bažnytinės muzikos tyrinėjimams.

 

 

 

Raktažodžiai: XIX amžius, Lietuva, bažnytinė muzika, žanrai, grigališkasis choralas, giesmės, mišios, litanijos

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4