Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2013 m. Nr. 4

Brutali erotika ir reikšminga forma: Vinco Kisarausko kūrybos epizodas | Brutal eroticism and significant form: an episode in the creative work of Vincas Kisarauskas
Erika GRIGORAVIČIENĖ

Straipsnyje nagrinėjami iki šiol dailėtyrininkų interpretacijų beveik nesulaukę Vinco Kisarausko viduriniojo kūrybos laikotarpio tapybos darbai – brutalios erotikos vaizdai. Jie ir yra tyrimo išeities taškas. Aiškinantis, ką ir kaip jie reiškia, mėginant apčiuopti jų intertekstualumo kryptis siekiama šiek tiek papildyti nūnai tikslinamą sovietmečio kultūros sampratą.

Raktažodžiai: Vincas Kisarauskas, reikšminga forma, struktūralizmas, Oidipas, Antigonė, erotika, lyčių priešprieša, geismo mašina

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4