Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2014 m. Nr. 2

Postmodernizmas ir XX a. pabaigos Lietuvos choreografija | Postmodernism and Lithuanian choreography of the end of the 20th century
Helmutas ŠABASEVIČIUS

XX a. pab. Lietuvos teatrinė choreografija nėra išsamiai tyrinėta. Nors ši viena jauniausių Lietuvos teatro kultūros sričių plėtojosi kaip integrali Lietuvos menų procesų dalis, tačiau turėjo ir savitų bruožų, sąlygotų istorinių ir kultūrinių aplinkybių – stipraus ryšio su rusų klasikinio baleto tradicijomis ir nedidelio šio meno kūrėjų skaičiaus, ribojusio intensyvesnę meninių idėjų apykaitą bei kūrybinę konkurenciją. XX a. paskutiniųjų dešimtmečių Lietuvos kultūra susijusi su postmodernizmo principų adaptavimu bei transformacijomis, kurios atvėrė kelią šiuolaikinio teatro sampratoms, postdraminio teatro principų įsigalėjimui. Postmodernizmo, kaip XX a. II pusės estetinės doktrinos, atspindžiai Lietuvos choreografijoje yra šio straipsnio tikslas. Jo siekiama pasitelkus istorinį ir lyginamąjį metodus.

Raktažodžiai: modernizmas, postmodernizmas, baletas, choreografija, šokis

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4