Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Menotyra / Studies in Art

ISSN 1392-1002
ISSN 2424-4708 (online)

2014 m. Nr. 3

Muzikos kritika ir publicistika Lietuvoje XIX a. antrojoje pusėje | Musical criticism and publicistic writing in Lithuania in the 2nd half of the 19th century
Vida BAKUTYTĖ

Tyrimo objektas – muzikos kritika ir publicistika Lietuvoje XIX a. II pusėje. Straipsnyje tęsiama anksčiau autorės pradėta analizuoti tema1. Nesant specialiai muzikos problemoms skirto leidinio Lietuvoje muzikos kritikos raida buvo susijusi su bendrosios periodinės spaudos leidinių plėtra. Juose muzikos problemos gvildentos įvairų raiškos pobūdį įgavusių formų rašiniuose – koncertų ir muzikinių spektaklių recenzijose, feljetonuose, apžvalgose, laiškuose redakcijai ir pan. Muzikos renginių recenzavimas įgavo didesnio sistemiškumo, periodikoje atsiradus rubrikoms „Muzika ir teatras“, „Teatras ir menas“. Straipsnyje atskleidžiamos kritinės minties tendencijos ir pokyčiai, išryškėjantys palyginus XIX a. II pusės ir šio amžiaus I pusės koncertų bei muzikinių spektaklių recenzavimo pobūdį, pateikiami nauji duomenys apie recenzijas bei publicistinius straipsnius rašiusius autorius, identifikuojama reikšmingesnių publikacijų autorystė. Nagrinėjant temą remtasi lyginamuoju, indukcinės hipotezės, istoriniu analitiniu metodais, kultūrologinėmis metodologinėmis prieigomis.

Raktažodžiai: Lietuva, Vilnius, XIX a., muzikos kritika ir publicistika

Numeriai:

2016 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4